Detaljplanearbete för Birkavägen – start under hösten

Den 29 augusti fick vi möjligheten att träffa projektledare och tjänstemän som börjat jobba med projektet Birkavägen.

Start PM kommer ske under hösten och kommunen har inte inlett någon markanvisningstävling för området.

Länk till kommunens sajt för projekt Birkavägen

karta-webb-o-start-pm

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

11 dec – Öppet hus för projekt Centrala Nacka

Imorgon är det Öppet hus i Nacka Stadshus där planerna för Centrala Nacka finns att beskåda. Mellan klockan 17-20 kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.

Villaföreningen kommer vara på plats strax efter kl. 18.00.

All info kring planerna finns online på:
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/sickla_karta/centrala_nacka/Sidor/default.aspx

Inbjudan –> inbjuda samråd cn

Ses där!

 

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Centrala Nacka – ett projekt som berör oss i alla högsta grad

Som ni sett och läst i tidningarna så finns nu en plan på hur Centrala Nacka ska utformas i framtiden. Det är ett program som påverkas oss i Birka i allra högsta grad så det är bra att sätta sig in i dessa planer och vara aktiv i debatten för att kunna påverka.

Vi kommer driva en linje från Villaföreningen men självklart är det bra om man även som enskild medborgare också är aktiv i denna fråga.

All information och en väldigt bra 3D-karta som ger en väldigt tydlig bild av vad man vill göra finns på:
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/sickla_karta/centrala_nacka/Sidor/default.aspx

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Trafikplats Kvarnholmen

Ni finner all information kring detta projekt som berör vårt område på denna länk:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Vag-222-trafikplats-Kvarnholmen/

Sista dag för att lämna synpunkter var den 30  november. Från Villaföreningen har synpunkter skickats in.

 

 

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Bilder från Biograf Ceylon

1958 slog biograf Ceylon upp sina portar i Finntorp. Se under “bilder” hur det såg ut på den tiden. Idag har man danskurser i lokalerna.

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Naturguidning i Sickla, Finntorp och Alphyddan

Nu på torsdag den 22/5 anordnar naturskyddsföreningen en naturguidning genom Sickla, Finntorp och Alphyddan där Ronny Fors kommer att prata om exploateringen av dessa områden.

Vandringen är kl.18-20 och samlingen är vid Nacka Station vid 18.
Mer info här:
http://nacka.naturskyddsforeningen.se/2014/05/16/naturguidning-i-sickla-finntorp-och-alphyddan-den-22-maj/

 

 

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Äkta majbrasa

På grund av att det blåste kraftigt på Valborg blev majbrasan inställd.

Därför gjorde vi en äkta majbrasa, dvs vi tände brasan i maj. På morgonen första maj fick vi klartecken, och klockan ett tändes den största majbrasan villaområdet någonsin haft!

 

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Ny infart till Birka!

Efter många diskussioner med kommunen och efter nyligen gjorda hastighetsmätningar har kommunen nu börjat agera mot de höga hastigheterna in i vårt område.

För att få bukt med de höga hastigheterna på Birkavägen har kommunen nu börjat förändra infarten till Birkavägen genom att smalna av vägen så att endast en bil kan passera i taget. Tydliga 30-skyltar kommer att sättas upp.

Man utreder nu över hur en hastighetsdämpande åtgärd skulle kunna se ut mitt på Birkavägen.

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Nackas villaföreningar i Nacka-Värmdöposten

Saltsjö-Järla Villaförening har tillsammans med ett antal andra föreningar varit med och skrivit under en insändare med frågor till politikerna angående trafiksituationen vid ombyggnad av slussen.

Här hittar du insändaren: http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Villaagarna-i-Nacka-Hur-ska-ni-losa-trafiken/

Posted in Okategoriserat | Leave a comment

Nya planer för Birkavägen 10

Nu finns det planer på att bygga ett nytt hus på Birkavägen 10.

Förslaget från stadsbyggnadsnämnden i Nacka är följande – “uppförande av flerbostadshus i 3 våningar och inredd källare med en byggnadsarea per plan om 258 kvm, byggnaden planeras för 5-6 lägenheter.

Har man synpunkter på detta måste överklagan skickas in inom 3 veckor, dvs senast den 28 mars.


Det gamla huset på Birkavägen 10 innan branden

Posted in Okategoriserat | Leave a comment