Ny infart till Birka!

Efter många diskussioner med kommunen och efter nyligen gjorda hastighetsmätningar har kommunen nu börjat agera mot de höga hastigheterna in i vårt område.

För att få bukt med de höga hastigheterna på Birkavägen har kommunen nu börjat förändra infarten till Birkavägen genom att smalna av vägen så att endast en bil kan passera i taget. Tydliga 30-skyltar kommer att sättas upp.

Man utreder nu över hur en hastighetsdämpande åtgärd skulle kunna se ut mitt på Birkavägen.

This entry was posted in Okategoriserat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply