Mailinglista

Vi kommunicerar främst via vår mailinglista som du anmäler dig till genom att maila till juliamondini@hotmail.com .

https://groups.google.com/group/saltsjo-jarlavillaforening?hl=sv

Mailinglistans andress är: saltsjo-jarlavillaforening@googlegroups.com

Leave a Reply