Om villaföreningen

Saltsjö-Järla Villaförening bildades 1909 för att stötta de boende i området. Under de första åren arbetade man gemensamt kring hanteringen av el, vägar och avlopp.

Den senaste tiden ligger fokus på förtätning, trafik och bullerfrågor.

Vår ekonomiska förening registrerades 1935-04-27 men syftet att:
Att gälda medlemmarnas gemensamma kostnader för belysning av vägar, rensning av avloppsledningar samt dryfta andra frågor som beröra medlemmarnas gemensamma intressen.

Leave a Reply