Om området

I området som ligger mellan Gamla Värmdövägen och Värmdöleden finns flerfamiljsvillor från sekelskiftet, modernare villor av egnahemskaraktär samt en skolbyggnad från 1800-talet.

Den äldre bebyggelsen längs med Birkavägen/Gamla Värmdövägen speglar en viktig och intressant del av kommunens historia, perioden 1890-1920 då många industrier etablerades i Sickla-Järlaområdet. Många arbetare vid fabrikerna kom att bo i arbetarbostäder invid fabrikerna, andra byggde sig egna hus eller valde att dela en stor villa med andra familjer. På häradskartan från 1903 finns nio fastigheter utmärkta i området varav tre invid Gamla Värdövägen och en vid Birkavägen/Järneksvägen. 1922 upprättades den första stadsplanen för området, endast ett fåtal hus hade då tillkommit sedan 1903. Av kommunens egen karta från 1948 går går att utläsa att området då i stort sett hade den bebyggelse det har i dag.

Den äldsta typen av bebyggelse i området, från ca 1895-1920, utgörs av stora flerfamiljsvillor i en eller två våningar. De är spontpanelklädda trähus försedda med snickarglädje och glasade verandor. Tomterna är väl tilltagna och trädgårdarna lummiga med fruktträd och blommor. Uppmärksammas bör Gamla Värdövägen 61, Birkavägen 3, 12 och 14 som är några av de bäst bevarade villorna av den här typen i hela kommunen.

Villorna byggda ca1920-1940 är alla enfamiljshus uppförda i tidtypisk egnahemsstil, d v s tämligen anspråkslöst utformade trähus med panelade eller reveterade fasader, enkelt spröjsade fönster, små förstukvistar och tegelklädda sadeltak. Husen har ofta enkla planlösningar inlagda i en kvadrat. Hustypen exeplifieras bäst av Järneksvägen 14 och 16, Blomstervägen 60-62.

Järla skola med sina tre äldre byggnader bör uppmärksammas. Den är mycket välbevarad och används ännu i dag som skola. Här finns en äldre rödmålad folkskolebyggnad från sekelskiftet och ett gulrappart skolhus från 1924 ritat av arkitekt Benson samt en separat gymnastikhall.

(ur “Nacka kommun – kulturhistoriska miljöer” av Cecilia Hamarluind-Larsson)

Leave a Reply