Bilder

Bilder från området.
Kontakta Massimo Mondini om ni har gamla fotografier på husen och området så hjälper han till att scanna in dem och publicerar dem här.

Flygbild 1960:

Blomstervägen, förr

Korvmojjen, förr

Biografen Ceylon i Finntorp (invigning 1958)

(invigningen 1958)

(idag)

 

Leave a Reply